Державно-приватне партнерство

Сутність Державно-приватного партнерства:

Об’єктами державно-приватного партнерства є об’єкти, що перебувають у державній або комунальній власності.

Згідно із Законом об’єктами державно-приватного партнерства можуть бути:
 • існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об’єкти що перебувають у державній або комунальній власності, у тому числі ділянки надр;
 • створювані чи придбані об’єкти в результаті виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
Основні ознаки механізму ДПП, що обумовлюють його ефективність при залученні приватного бізнесу
 • Надання прав управління (користування, експлуатації) об’єктом партнерства або придбання, створення (будівництво, реконструкція, модернізація) об’єкта державно-приватного партнерства з подальшим управлінням (користуванням, експлуатацією), за умови прийняття та виконання приватним партнером інвестиційних зобов’язань відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
 • Фіксація у договірних відносинах “державного інтересу”.
 • Довгостроковість відносин (від 5 до 50 років).
 • Передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства.
 • Внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством.

Стан впровадження об’єктів ДПП на території Херсонської області

На території Херсонської областіна засадах державно-приватного партнерства реалізується інвестиційний проект у сфері виробництва, розподілення та постачання електричної енергії «Добудова та підвищення ефективності Сиваської вітрової електростанції» відповідно до договору про концесію, укладеного 29 грудня 2006  року між Херсонською обласною державною адміністрацією та приватним партнером – товариством з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром» у Чаплинському районі терміном на 49 років.

Станом на 01 січня 2018 року концесіонером – ТОВ «Сивашенергопром», за період реалізації вищезгаданого інвестиційного проекту досягнуто наступних результатів:

– введено в експлуатацію три черги Сиваської вітрової електростанції загальною потужністю 2,92 МВт та вироблено вітрової енергії у загальному обсязі понад 14 050 тис.кВт/год.;

– отримано ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (серії АД № 036345 від 12 липня 2012 року), як об’єкт енергетики, що використовує альтернативні джерела енергії, а також «зелений тариф» на продаж електричної енергії;

– набуто членство на Оптовому ринку електричної енергії України;

– здійснено проведення ремонтних та налагоджувальних робіт з метою забезпечення безперебійної діяльності Сиваської ВЕС, а саме: на вітроагрегаті Т600-48 № 2 замінено частину трансмісії, придбано і замінено генератор на вітроагрегаті Т600-48 № 1, здійснено встановлення нового електронного обладнання, забезпечено ремонт під’їзної дороги, а також проведено випробування і технічне обслуговування відповідного електротехнічного  облаштування.

Нижче наведені посилання (лінки) на міжнародні інтернет-ресурси, де можна отримати інформацію та завантажити документи (інструкції, посібники, огляди, звіти тощо), що стосуються розробки ТЕО, підготовки проектів, організації фінансування, навчання та ін. питань щодо ДПП.

 1. Міжнародний центр ДПП Європейської економічної комісії ООН (UNECE International PPP Centre of Excellence) – створений для таких цілей: ідентифікація найкращої світової практики ДПП, допомога урядам щодо успішного впровадження найкращої практики, забезпечення обміну досвідом ДПП між досвідченими країнами та такими, в яких процеси ДПП тільки розпочинаються.

http://www.unece.org/ceci-welcome/areas-of-work/public-private-partnerships-ppp/unece-international-ppp-centre-of-excellence.html

 1. Європейський консультаційний центр ДПП (European PPP Expertise Centre) створений за спільною ініціативою Європейського інвестиційного банку, Європейської Комісії та країнами-членами та кандидатами у члени ЄС, з метою зміцнення спроможності державного сектора щодо здійснення ДПП.

http://www.eib.org/epec

 1. Національна рада з питань ДПП США (The National Council of For Public-Private Partnerships) – федеральна платформа, створена у 1985 році для всебічної підтримки та розвитку ДПП.

http://ncppp.org/#

 1. Ресурсний центр щодо ДПП у секторі інфраструктури (PPP in Infrastructure Resource Center) – створений за ініціативою Світового банку із залученням до фінансування мультидонорського Фонду консультування інфраструктурного ДПП The Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) та Норвезького трастового фонду для приватного сектора та інфраструктури The Norwegian Trust Fund for Private Sector and Infrastructure (NTF-PSI)

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-pppirc#PPP

Ресурсний центр пропонує посилання на сайти органів, що відають питаннями ДПП у різних країнах світу.

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/international-ppp-units

 1. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЕБРР) створив проект-ініціативу щодо ДПП з метою відстеження та підтримки процесів розвитку ДПП у країнах Європи.

http://www.ebrd.com/pages/sector/legal/concessions/ppp.shtml

Перелік усіх проектів, в т.ч. і ДПП, що фінансуються ЕБРР, пропонується тут:

http://www.eib.org/projects/pipeline/

 1. Міжнародна асоціація фінансування проектів (International Project Finance Association (IPFA) створена у 1998 році з метою полегшення діалогу між державними партнерами різних країн та представниками бізнесу – потенційними приватними партнерами, надання консультаційної підтримки, навчання та організації міжнародних заходів з просування проектів ДПП.

http://www.ipfa.org/about/projectfinance/

 1. Організація промислового розвитку ООН (UNIDO) – спрямовує зусилля на підтримку розвитку промисловості країн світу, в тому числі шляхом ДПП.

http://www.unido.org/

 1. Європейський форум ДПП, створений на базі Європейського інституту державного управління (European Institute of Public Administration, EIPA) з метою підвищення кваліфікації працівників державних органів та установ.

http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=149

 1. Программа develoPPP.de programme, що фінансується Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини та впроваджується декількома одразу організаціями Німецького співробітництва заради розвитку DEG (Німецьке інвестиційне Агентство), GIZ (Німецьке Агенство міжнародного розвитку) та sequa gGmbH (приватний імплементаційний партнер), покликана виконувати такі завдання: мобілізація фінансування, технічна допомога, консультаційна підтримка, ведення діалогу між державними партнерами, міжнародними організаціями та приватним сектором з метою організації успішних проектів ДПП.

http://www.developpp.de/en/What_is_PPP.html#124

 1. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає допомогу урядам щодо підготовки проектів ДПП

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/AS_EXT_Content/What+We+Do/Advisory+Services/About+Us/Public-Private+Partnerships/

Меню