Дорожня карта будівництва об’єкта альтернативної енергетики 

Крок 1 Реєстрація юридичної особи

Крок 2 Розробка техніко-економічного обґрунтування проекту

Крок 3 Оформлення права власності (користування) на землю, зміна цільового призначення у разі необхідності

Крок 4 Отримання технічних умов на приєднання до мереж

Техумови на підключення електрики – це перелік вимог з боку енергопостачальної компанії, який необхідно виконати для приєднання до мереж електроустановки майбутнього споживача. Технічні умови (ТУ) видаються для визначення ресурсних можливостей як замовника, так і компанії з підключення до електромереж.

Приєднання до мереж компанії, що поставляє електроенергію, платне. Вартість підключення у свою чергу залежить від ступеня надійності і ступеня напруги в точці підключення.

Перелік необхідних документів:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті – серія та номер паспорта).

Крок 5 Реєстрація декларації або отримання дозволу на початок будівельних робіт

(Державна архітектурно-будівельна інспекція)

Крок 6 Розроблення проектної документації будівництва об’єкту

Проектна документація розробляється спеціалізованими проектними організаціями на підставі містобудівних умов і обмежень, технічних умов і завдання на проектування. Містобудівні умови і обмеження видаються ДАБІ безоплатно впродовж 7 днів з моменту надходження відповідної заяви. Технічні умови видаються органами/установами, відповідальними за інженерне забезпечення об’єкту будівництва (водо-, тепло-, енерго-, газопостачання, каналізація, зовнішнє освітлення тощо) як правило впродовж 15 днів з моменту надходження відповідної заяви. Завдання на проектування складається замовником будівництва за узгодженням із проектувальником. Якщо електростанція кваліфікується в якості об’єкту будівництва 4-5 категорії складності, то проектна документація обов’язково проходить експертизу на предмет дотримання нормативів з питань санітарного і епідемічного добробуту населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної і радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будівель і споруд, їхньої експлуатаційної безпеки і інженерного забезпечення.

Крок 7  Встановлення обладнання

Крок 8 Приєднання об’єкта до мереж

Крок 9 Введення в експлуатацію

Крок 10 Отримання ліцензії на виробництво електричної енергії

Для отримання «зеленого» тарифу необхідна наявність однієї з таких ліцензій: 1) ліцензія на виробництво електроенергії; 2) ліцензія на виробництво теплової і електричної енергії (когенерацію). Обидві зазначені ліцензії видаються НКРЕ. Для отримання ліцензії на виробництво електроенергії необхідно подати такі документи (у 5 комплектах, 1 з яких нотаріально засвідчується):

 • заява;
 • довіреність (якщо документи подає представник);
 • документ про внесення плати за видачу ліцензії;
 • копія статуту (нотаріально засвідчена);
 • опис заявленої діяльності (технічні характеристики об’єкту, що генерує енергію; схема електричних з’єднань із зазначенням приладів розрахункового обліку);
 • документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб’єктів підприємницької діяльності (копія бухгалтерської звітності Ф-№1 за звітний період);
 • копія документа, що підтверджує право власності на генеруючі потужності або право користування ними (з підтвердженням права власності третьої особи).

У випадку, якщо Ви плануєте займатися когенерацією, то перед тим, як звертатися за ліцензією, Вам необхідно отримати дозвіл на здійснення робіт підвищеної небезпеки і експлуатації (застосування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки. Дозвіл видається Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України на підставі заяви і експертного висновку про дотримання вимог законодавства про охорону праці. Дозвіл видається безплатно впродовж 10 днів з моменту надходження документів. Проте, складання експертного висновку, необхідного для отримання дозволу, є платним. Плата визначається в залежності від різноманітних чинників, зокрема, заявленої кількості працівників, видів робіт або механізмів.

Після того, як зазначений вище дозвіл отримано, Ви можете звертатися за отриманням ліцензії на виробництво теплової і електричної енергії (когенерацію), для чого необхідно подати такі документи (у 5 комплектах, 1 з яких нотаріально засвідчується):

 • заява;
 • довіреність (якщо документи подає представник);
 • документ про внесення плати за видачу ліцензії;
 • копія статуту (нотаріально засвідчена);
 • опис заявленої діяльності (перелік когенераційних установок; опис системи обліку; копія дозволу на здійснення робіт підвищеної небезпеки і експлуатацію (застосування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки);
 • копія документа, що підтверджує право власності на когенераційні установки. Ліцензія на виробництво електроенергії і ліцензія на когенерацію видаються впродовж 30 календарних днів від дня подання документів.

Ліцензування є платною процедурою – при отриманні ліцензії необхідно сплатити одноразову плату з розрахунку 18,87 грн. за 1 МВт встановленої потужності (для когенераційних установок – додатково 21, 77 грн. за Гкал/годину встановленої потужності). Крім того, ліцензіат зобов’язаний сплатити поточну вартість ліцензії, яка розраховується НКРЕ в залежності від встановленої потужності і обсягу поставленої електрики і тепла (на сьогоднішній день для виробників це становить до 1,000 грн. на місяць).

Крок 11 Оформлення статусу діючого члена Оптового ринку електроенергії

Для отримання членства в ОРЕ необхідно надати Раді ОРЕ такі документи:

 • заяву;
 • довіреність (у випадку подачі документів представником);
 • короткий опис діяльності заявника із зазначенням території, на якій передбачається діяльність у перший місяць, а у подальшому – по договорах на поставку електроенергії;
 • дані про річні обсяги операцій, що заявник планує здійснювати в ОРЕ;
 • інформацію про юридичну адресу і банківські реквізити заявника, завірені підписом першого керівника і печаткою підприємства (2 примірники);
 • протокол узгодження з Розпорядником системи розрахунків обсягів, форм, термінів, способів передачі даних і процедур, необхідних для проведення розрахунків у відповідності до Правил ОРЕ;
 • узгоджену з Розпорядником системи розрахунків довідку про характер очікуваних операцій;
 • довідку від НКРЕ про відсутність заборгованості по сплаті поточної плати за ліцензію;
 • рекомендацію на вступ від фактичних членів ОРЕ;
 • нотаріально завірену копію статуту;
 • нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника;
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;
 • копію документу про призначення керівника;
 • зразки підписів керівників (відповідальних осіб), які мають право підпису документів під час діяльності в ОРЕ.

Існує ризик, що у Вас попросять додаткові документи, не зазначені у наведеному вище переліку. Рішення про прийняття в члени ОРЕ приймається впродовж 30 календарних днів від дня подання документів і інформації.

Після прийняття рішення Радою ОРЕ заявник впродовж 28 календарних днів повинен підписати відповідний договір.

Процедура вступу до членів ОРЕ є безкоштовною.

Крок 12 Встановлення «зеленого тарифу»

Для встановлення «зеленого» тарифу необхідно надати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), таке:

 • пояснювальну записку з детальною інформацією про суб’єкт господарювання (форма власності підприємства; встановлена потужність генеруючого обладнання; характеристики генеруючого обладнання);
 • розрахунок собівартості виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії (за установленою формою);
 • обґрунтування статей і елементів витрат собівартості виробництва електричної енергії (копії договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг; кошторис, розшифровки, довідка про середню кількість персоналу; довідка про балансову вартість основних фондів із розбивкою по групах станом на дату подання заяви про затвердження «зеленого» тарифу);
 • пояснювальну записку до робочого проекту будівництва об’єктів електроенергетики;
 • копію зареєстрованої декларації по початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт;
 • копію технічних умов на приєднання до електромереж установок з виробництва електроенергії;
 • зареєстровану декларацію про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат ДАБІ;
 • копію проектно-кошторисної документації на здійснення будівництва;
 • документ(и), що підтверджує(ють) дотримання вимог української складової. Процедура отримання рішення про «зелений» тариф є безплатною і забере не більше 45 календарних днів від дня подання всіх документів і інформації.

Крок 13 Встановлення надбавки до «зеленого тарифу» в разі використання на об’єкті обладнання українського виробництва

Для того, аби отримати «зелений» тариф, певна частина обладнання (робіт із будівництва) електростанції повинна мати українське походження. Законодавство встановлює вичерпний перелік обладнання (робіт), що може бути зараховано у якості української складової, причому такі переліки затверджено по кожному джерелу енергії (біомасі, біогазу, сонцю і вітру). Вимога щодо української складової не висувається до гідроелектростанцій. Українське походження матеріалів і робіт підтверджується сертифікатами, що видаються Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами.

Крок 14 Укладання договору купівлі-продажу електричної енергії з ДП «Енергоринок»/Гарантованим покупцем

Договір на продаж електроенергії укладається з ДП «Енергоринок». Для укладання договору необхідно подати заяву. Заявник може очікувати 2 примірники договору на підставі типового договору про купівлю-продаж електроенергії впродовж 20-30 календарних днів. Після цього може знадобитися узгодження договору з місцевою енергетичною системою НЕК «Укренерго», а вже після цього узгоджені і підписані договори передаються до ДП «Енергоринок». Підписані з боку ДП «Енергоринок» примірники договору можна очікувати впродовж 20-30 календарних днів. Після підписання договору його необхідно передати на узгодження до НКРЕ. Узгодження договору НКРЕ забере близько 1-2 тижнів. Процедура укладання договору не передбачає внесення будь-яких платежів.

Меню