Крок 1 Знайомство з Херсонщиною:

Зустріч з керівництвом Херсонської облдержадміністрації

Ознайомлення з базою інвестиційних пропозицій та вільних земельних ділянок області

Ознайомлення з законодавчою базою України в сфері інвестиційної діяльності

Ознайомлення з переліком «регіональних преференцій» для інвестора

Визначення сфери інвестування, обрання придатної земельної ділянки або об’єкту

  • створення іноземного підприємства, що повністю належить інвестору;
  • створення представництва, дочірнього підприємства або філії іноземної компанії в Україні;
  • укладення договору про спільну діяльність (залучення українським підприємством іноземного капіталу для виконання окремих проектів);
  • викуп іноземним інвестором пакету акцій публічного акціонерного товариства;
  • створення товариства з обмеженою відповідальністю з частковою участю у статутному фонді товариства.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Крок 3 Відкриття банківського рахунку

Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003  року № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»

Юридичні особи-нерезиденти (інвестори) можуть відкривати в банках України:

  • інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземних валютах;
  • рахунки умовного зберігання (ескроу) у національній та іноземних валютах.

Під час відкриття поточного рахунку для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб’єкта господарювання – юридичної особи (крім банків) подаються:

  • заява про відкриття поточного рахунку;
  • один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально;
  • рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності.

Нерезидент-інвестор – юридична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок у банку, у якому йому відкрито інвестиційний рахунок, на підставі укладеного договору банківського вкладу.

Крок 4 Визначення земельної ділянки та відведення її під забудову

Земельний кодекс України

Подається клопотання (заява) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до:

  • сільської, селищної, міської ради – землі комунальної власності;
  • обласної, районної ради – землі державної власності, землі спільної власності територіальних громад;
  • районної державної адміністрації (ведення водного господарства, будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району, індивідуального дачного будівництва) – землі у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів;
  •  територіального підрозділу Держгеокадастру – земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності;
  • обласної державної адміністрації – землі державної власності, у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району.

Крок 5 Отримання вихідних даних для проектування об’єктів

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

Фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати вихідні дані для проектування об’єкта будівництва.

Основними складовими вихідних даних є:

  • визначають комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією
  • надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі на підставі наказу Мінрегіону від 07.07.2011 №109, зареєстровано у Мінюсті 22.07.2011 №912/19650

Крок 6 Розробка проектної документації та експертиза проекту будівництва

Крок 7 Виконання підготовчих та будівельних робіт

Об’єкти будівництва, що належать до I-III категорій складності
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, здійснюється шляхом реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю набезоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
Завантажити форми:

Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані документи протягом 10 робочих днів з дня їх надходження та вносить відповідну інформацію до реєстру.

Крок Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви. https://kap.minjust.gov.ua

Перелік суб’єктів державної реєстрації, що здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу в Херсонській області

Меню