Корисні документи для майбутнього інвестора

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ
Основні податки в Україні та їх ставки
 • Податок на прибуток підприємств:18%;
 • Податок на додану вартість (ПДВ): 20%;
 • Єдиний соціальний внесок:22% від фонду оплати праці;
 • Податок на доходи фізичних осіб:18% від заробітної плати працевлаштованого співробітника;
 • Податок на нерухоме майно:до 2% за м² від мінімально заробітної плати;
 • Податок на землю:від 1 до 12% від нормативно грошової оцінки землі.
 Спрощена система оподаткування

Спрощену систему оподаткування (єдиний податок) можуть застосовувати як фізичні особи-підприємці так і юридичні особи резиденти. Спрощена система оподаткування розділяється на чотири групи:

 • 1-а група – фізичні особи підприємці, які не використовують працю найманих осіб:
  • здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках і провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню;
  • об’єм доходу, яких протягом року не перевищує 300 тис. гривень.

Єдиний податок для 1-й групи становить – до 10% мінімальної заробітної плати + Єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати.

 • 2-а група – фізичні особи підприємці, які використовують працю не більше 10 найманих осіб:
  • об’єм доходу яких протягом року не перевищує 1,5 млн гривень.,
  • які здійснюють господарську діяльність і надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку і населенню;
  • виробництво та продаж товарів, діяльність, у сфері ресторанного господарства.

Єдиний податок для 2-й групи становить – до 20% мінімальної заробітної плати + Єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати за кожного працівника.

 • 3-а група – фізичні особи підприємці та юридичні особи:
  • об’єм доходу яких не перевищує 5 млн. гривень.
  • кількість найманих працівників необмежена.

Єдиний податок для 3-й групи становить – 3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ + Єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати за кожного працівника.

 • 4-а група – юридичні особи, с/г товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%.Ставка податку становить – 0,16 – 5,4% від нормативно грошової оцінки (залежно від виду земель). 

Податковий кодекс України Посилання ▼ 

Стимулюючі положення окремих законодавчих актів України, які можуть використовувати інвестори з метою реалізації своїх проектів  Завантажити ▼

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні
Кодекси України

 

Господарський кодекс України Посилання ▼ 
Земельний кодекс України Посилання ▼ 
Митний кодекс України Посилання ▼ 
Податковий кодекс України Посилання ▼ 
Цивільний кодекс України Посилання ▼ 
Закони України

«Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII  Завантажити ▼

«Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 22 грудня 2011 року № 4218-VI Завантажити ▼

«Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів господарювання, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 року № 1457-III Завантажити ▼

«Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 року № 1540а-XII  Завантажити ▼

«Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96 – ВР Завантажити ▼

«Про імміграцію» від 07 червня 2001 року № 2491-III Завантажити ▼

«Про інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 року № 40-IV Завантажити ▼

«Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року № 5080-VI Завантажити ▼

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів» від 07 квітня 2015 року № 288-VIII  Завантажити ▼

«Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів» від 20 грудня 2001 року № 2899-III  Завантажити ▼

«Про державно-приватне партнерство» від 01 липня 2010 року № 2404-VI Завантажити ▼

«Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» від 24 листопада 2015 року № 817-VIII  Завантажити ▼

«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 року № 2673-XII  Завантажити ▼

«Про концесію» від 3 жовтня 2019 року № 155-IX Завантажити ▼

«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року  № 3038-VI  Завантажити ▼

«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06 вересня 2012 року  № 5205-VI  Завантажити ▼

«Про індустріальні парки» від 21 червня 2012 року  № 5018-VI  Завантажити ▼

«Про угоди про розподіл продукції» від 14 вересня 1999 року  № 1039-XIV Завантажити ▼

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23 травня 2017 року № 2058-VIII Завантажити ▼

«Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» Завантажити

Підзаконні акти

ПКМУ від 09.06.2011 р. № 701  Завантажити ▼

ПКМУ від 13.11.2013 р. № 835  Завантажити ▼

ПКМУ від 18.07.2012 р. № 684  Завантажити ▼

РКМУ від 14.08.2013 р. № 843-р  Завантажити ▼

ПКМУ від 30.01.1997 р. № 112  Завантажити ▼

ПКМУ від 26.04.2017 р. № 298  Завантажити ▼

ПНБУ від 10.08.2005 р. № 280  Завантажити ▼

Міжнародні документи

Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 року

Меню