МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

(Питання, пов’язані з залученням міжнародної технічної допомоги в Україні, регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ:
 • допомога носить цільовий характер, тобто може використовуватися тільки для цілей, які визначено у програмі допомоги;
 • допомога надається переважно у втіленій формі, тобто у вигляді послуг, консультаційної підтримки, досліджень тощо.
МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА НАДАЄТЬСЯ У ФОРМАХ:
 • будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;
 • необхідної техніки, обладнання, матеріалів, які відповідають новому технологічному рівню й необхідні для технічного оснащення українських підприємств, організацій та установ;
 • робіт і послуг;
 • прав інтелектуальної власності;
 • фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;
 • передачі у власність, користування майна і майнових прав;
 • експертних досліджень;
 • консультацій та передачі досвіду із залученням експертів, у тому числі іноземних;
 • фінансування витрат на навчання і підвищення кваліфікації фахівців реципієнта, обміну спеціалістами, професійної підготовки чи перепідготовки, у т.ч., здійсненні закордонних відряджень, з метою підвищення кваліфікації держслужбовців, працівників у сфері освіти, культури, медицини та інших галузей, а також підприємців малого і середнього бізнесу;
 • ліцензій на використання нових зарубіжних науково-технологічних розробок із метою використання сучасних знань, технологій, продуктів, послуг тощо;
 • інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

ПАРТНЕРИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Сучасні принципи здійснення МТД визначають донорів та одержувачів допомоги як партнерські сторони, які мають спільні цінності, інтереси та цілі.

«Нормативно-правова
база України з питань МТД»

Меню