Інформація про МТД

МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

(Питання, пов’язані з залученням міжнародної технічної допомоги в Україні, регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ:
 • допомога носить цільовий характер, тобто може використовуватися тільки для цілей, які визначено у програмі допомоги;
 • допомога надається переважно у втіленій формі, тобто у вигляді послуг, консультаційної підтримки, досліджень тощо.
МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА НАДАЄТЬСЯ У ФОРМАХ:
 • будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;
 • необхідної техніки, обладнання, матеріалів, які відповідають новому технологічному рівню й необхідні для технічного оснащення українських підприємств, організацій та установ;
 • робіт і послуг;
 • прав інтелектуальної власності;
 • фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;
 • передачі у власність, користування майна і майнових прав;
 • експертних досліджень;
 • консультацій та передачі досвіду із залученням експертів, у тому числі іноземних;
 • фінансування витрат на навчання і підвищення кваліфікації фахівців реципієнта, обміну спеціалістами, професійної підготовки чи перепідготовки, у т.ч., здійсненні закордонних відряджень, з метою підвищення кваліфікації держслужбовців, працівників у сфері освіти, культури, медицини та інших галузей, а також підприємців малого і середнього бізнесу;
 • ліцензій на використання нових зарубіжних науково-технологічних розробок із метою використання сучасних знань, технологій, продуктів, послуг тощо;
 • інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.

ПАРТНЕРИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Сучасні принципи здійснення МТД визначають донорів та одержувачів допомоги як партнерські сторони, які мають спільні цінності, інтереси та цілі.

МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Донори міжнародної технічної допомоги, як правило, формують стратегію допомоги країні, яка визначає пріоритети та завдання допомоги, механізми реалізації та показники для оцінки ефективності.
 • Стратегічна програма – це документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціально-економічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями техніко-економічного співробітництва між донором МТД та Україною. Цей документ розробляється в порядку та на термін, узгоджений між донором і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
На основі стратегічної програми розробляються
 • щорічні програми – програми(проекти) та / або проектні пропозиції, що формуються спільно з донором МТД на кожний наступний фінансовий рік відповідно до погодженої з ним процедури. Надання міжнародної технічної допомоги здійснюється через реалізацію програм та проектів. Проектний-програмний підхід дозволяє донорам та одержувачам допомоги з більшою ефективністю здійснювати планування,реалізацію, моніторинг, а також оцінювати результати впровадження міжнародної допомоги.

  Важливою складовою реалізації стратегічних планів допомоги країнам є оцінка результатів реалізації програм та проектів МТД. Також під час втілення проектів, програм МТД відповідними органами управління у сфері міжнародної допомоги здійснюється моніторинг – система спостереження за станом реалізації проекту (програми).

«Нормативно-правова
база України з питань МТД»

«На сьогодні в Україні діє близько 100 програм міжнародної технічної
допомоги, в яких можуть брати участь реципієнти області»

Збірка матеріалів щодо МТД для завантаження

Меню