ПРОГРАМА МІСЦЕВОГО СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ: ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОТГ

З вересня 2018 року розпочалась інноваційна програма розвитку спроможності об’єднаних територіальних громад в управлінні земельними ресурсами та залученні інвестицій – «Програма місцевого системного розвитку». Програма виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з ТОВ «Бломінфо-Юкрейн», громадською організацією «Деспро» та Київським економічним інститутом в рамках проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку».

ЯКІ ЦІЛІ МИ ПЕРЕД СОБОЮ СТАВИМО?

• Ефективне управління земельними та іншими ресурсами в межах ОТГ на основі GIS технологій
• Розвиток спроможності ОТГ формувати проекти розвитку для залучення інвестицій
• Врахування інтересів органів влади, місцевого самоврядування, бізнесу та недержавного сектору на основі співробітництва та партнерства.

З КИМ МИ ПРАЦЮЄМО?

Об’єднані територіальні громади Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
Об’єднані територіальні громади – майбутні партнери програми, відбиратимуться на конкурсних засадах.

УВАГА! Оголошений конкурсний відбір партнерських ОТГ, з умовами проведення якого можна ознайомитися за посиланням
Програма місцевого системного розвитку – Положення про відбір партнерських громад
Програма місцевого системного розвитку – Анкета для відбору партнерських громад

Граничний термін для подачі анкети на участь в конкурсі – 23 жовтня 2018.
ЯК МИ ПЛАНУЄМО ПРАЦЮВАТИ?

1 ЕТАП

• Відбір не менше 65 ОТГ для проходження навчання та надання підтримки по ефективному управлінню земельними ресурсами, розвитку спроможностей для прийняття стратегічних рішень та залучення інвестицій
• Відбір не менше 10 ОТГ для розробки комплексного плану управління земель ОТГ та щонайменше 2 інвестиційних проектів
• Вивчення та поширення серед ОТГ кращого передового досвіду управління земельними ресурсами.

2 ЕТАП

• Проведення практичних тренінгів для визначених ОТГ по роботі з просторовими даними та управлінню земельними ресурсами з використанням GIS
• Навчання представників ОТГ за розробленим он-лайн курсом з управління проектами
• Семінари для визначених ОТГ щодо складання інвестиційних пропозицій та спілкування з потенційними інвесторами.

3 ЕТАП

• Створення геоінформаційних баз даних ОТГ на онлайн платформі ArcGIS: ОТГ отримає повну інформацію по наявним земельним та іншим ресурсам у відкритому доступі
• Створення картографічної основи та електронної карти ОТГ з нанесенням шарів даних про межі громади та населених пунктів, межі територій сільських/селищних рад; забудови, територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та прибережних захисних смуг, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів.

4 ЕТАП

• Розробка схем сучасного та перспективного використання і охорони земель всіх категорій та планування території ОТГ для містобудівних потреб
• Опублікування у відкритому доступі та публічне обговорення планів перспективного використання та охорони земель та містобудівних планів громади із врахуванням громадських та приватних інтересів
• Підтримка ОТГ в практичній реалізації комплексного підходу в управлінні земельними ресурсами з використанням GIS технологій.

5 ЕТАП

• Створення економічних профілів 10 відібраних ОТГ – аналіз та оцінка фактичного стану розвитку території громади у динаміці
• Практичне застосування економічних профілів громад для визначення та реалізації не менше чотирьох напрямів впровадження інвестиційних проектів сільського розвитку для кожної з обраних ОТГ
• Презентація громадами інвестиційних проектів потенційним інвесторам, органам державної влади та міжнародним донорським організаціям.

НАШІ ОЧІКУВАННЯ ПО ЗАВЕРШЕННЮ ПРОГРАМИ?

• Незалежне інформаційне, кадрове та організаційне забезпечення для відповідального та кваліфікованого управління земельними ресурсами громади
• Зменшення корупційних ризиків та забезпечення вільного доступу до інформації щодо просторових та ресурсних умов для ведення бізнесу в ОТГ
• Прозоре та публічне управління земельними ресурсами на території ОТГ
• Покращення умов ведення бізнесу на території ОТГ, в тому числі спрощення розробки та погодження землевпорядної та містобудівної документації
• Покращення ділового середовища в обраних ОТГ, розширення потенціалу для залучення інвестицій, підвищення рівня зайнятості та доходів місцевого населення
• Спроможність громад приймати стратегічні рішення щодо перспективного розвитку і покращення рівня життя у сільській місцевості.

Меню