Інвестиції з країн – членів ЄС у Херсонську область у ІІІ кварталі 2019 року

Інвестиції з країн – членів ЄС у Херсонську область у ІІІ кварталі 2019 року

Новини

Станом на 01 жовтня 2019 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 246,9 млн дол.США та у порівнянні з відповідним показником на початок 2019 року збільшився на 42,1 млн дол.США, або на 20,5%.

При цьому, надходження з країн – членів Європейського Союзу, склали 195,4 млн дол.США, або 79,2% від загального обсягу, та зросли на 31,8 млн дол.США, або на 19,4%, проти відповідного обсягу, встановленого на 01 січня 2019 року.

У розрахунку на одну особу населення області на початок жовтня 2019 року припадало 237,2 дол.США іноземних інвестицій, що на 41,0 дол.США, або на 20,9% більше відповідного показника, встановленого на 01 січня 2019 року.

Слід зазначити, що аналіз державних статистичних спостережень у сфері надходження прямих іноземних інвестицій у Херсонську область за період 2014 – 2019 років дозволяє зробити висновок, що нерезиденти з країн – членів Європейського Союзу, незмінно залишаються головними інвестиційними партнерами Херсонщини, оскільки питома вага їх внесень за останні п’ять років та упродовж січня-вересня 2019 року у середньому становить близько 80%.

Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу нерезидентів) в економіку Херсонської області у 2014 – 2019 роках, млн дол.США

За географією надходжень структура прямих іноземних інвестицій в області протягом останніх п’яти років суттєво не змінилася, водночас у січні-вересні 2019 року за рахунок зростання інвестиційної активності нерезидентів з Королівства Швеція на економічному ринку Херсонщини та збільшення ними загальних обсягів іноземних капіталовкладень в області на 29,7 млн дол.США, або в 15,6 рази порівняно з відповідним показником на початок 2019 року, станом на 01 жовтня 2019 року спостерігаються вагомі зміни у списку лідерських позицій серед головних 11 країн-інвесторів Херсонської області, на які на сьогодні припадає понад 80% внесеного іноземного капіталу та 5 серед яких є державами – членами ЄС, а саме:

  1. Республіка Кіпр (146,1 млн дол.США, або 59,2%);
  2. Королівство Швеція (13,2 млн дол.США, або 5,4%);
  3. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії (5,5 млн дол.США, або 2,2%);
  4. Королівство Нідерландів (2,5 млн дол.США, або 1,0%);
  5. Федеративна Республіка Німеччина (1,9 млн дол.США, або 0,8%).

Питома вага внесених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) найбільшими країнами-інвесторами – членами Європейського Союзу, у загальному обсязі у Херсонській області, станом на 01 жовтня 2019 року, %

Провідною сферою економічної діяльності за обсягами залучених  інвестицій іноземних інвесторів залишається промислове виробництво, у якому на 01 жовтня 2019 року зосереджено 183,0 млн дол.США, або 74,1% від загального обсягу внесених прямих іноземних інвестицій в області, зокрема переробна промисловість – 145,0  млн дол.США, або 58,7%.

Крім того, у сферу промислової діяльності, пов’язану з постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, інвестовано 37,9 млн дол.США, або 15,4% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в області.

На даний час найбільш вагомими об’єктами здійснених іноземних інвестицій нерезидентами з країн – членів Європейського Союзу, є наступні підприємства:  ПрАТ «Чумак», ТОВ «Віндкрафт Україна», ТОВ «Дунапак Таврія», ТОВ «Данон Дніпро», ТОВ «Сивашенергопром» та ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів».

Меню