Інвестиції з країн – членів ЄС у Херсонську область за 2018 рік

Інвестиції з країн – членів ЄС у Херсонську область за 2018 рік

Новини

Станом на 31 грудня 2018 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 204,2 млн дол.США, надходження з країн-членів Європейського Союзу – 106,9 млн дол.США, або 52,4% від загального обсягу.

У розрахунку на одну особу населення області на кінець 2018 року припадало 196,2 дол.США іноземних інвестицій, що на 10,4 дол.США, або на 5,0% менше відповідного показника аналогічного періоду 2017 року.

Разом з тим, аналіз державних статистичних спостережень у сфері надходження прямих іноземних інвестицій у Херсонську область упродовж 2014 – 2018 років дозволяє зробити висновок, що нерезиденти з країн – членів Європейського Союзу незмінно залишаються головними інвестиційними партнерами Херсонщини, оскільки питома вага їх внесень за останні п’ять років у середньому становить майже 80%.

Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу нерезидентів) в економіку Херсонської області у 2014 – 2018 роках, млн дол.США

За географією надходжень структура прямих іноземних інвестицій в області протягом останніх п’яти років суттєво не змінилася – так, лідерами серед 40 країн-інвесторів, на які припадає понад 80% внесеного іноземного капіталу, стабільно залишаються 9 країн світу, 4 з яких є державами – членами ЄС, а саме: Республіка Кіпр (122,0 млн дол.США, або 74,66% від загального обсягу інвестиційних надходжень з країн ЄС), Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії (10,0 млн дол.США, або 6,12% від загального обсягу інвестиційних надходжень з країн ЄС), Федеративна Республіка Німеччина (2,0 млн дол.США, або 1,22% від загального обсягу інвестиційних надходжень з країн ЄС) та Королівство Нідерландів (2,1 млн дол.США, або 1,29% від загального обсягу інвестиційних надходжень з країн ЄС).

Найбільші країни-інвестори – члени Європейського Союзу, присутні на території Херсонської області у 2018 році, %

Провідною сферою економічної діяльності за обсягами залучених  інвестицій іноземних інвесторів залишається промислове виробництво, у якому на 31 грудня 2018 року зосереджено 149,1 млн дол.США, або 73,0% від загального обсягу внесених прямих іноземних інвестицій в області, зокрема переробна промисловість – 127,5 млн дол.США, або 62,4%.

Крім того, у сферу промислової діяльності, пов’язану з постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, інвестовано 21,6 млн дол.США, або 10,6% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в області.

На даний час найбільш вагомими об’єктами здійснених іноземних інвестицій нерезидентами з країн – членів Європейського Союзу, є наступні підприємства:  ПрАТ «Чумак», ТОВ «Дунапак Таврія», ТОВ «Данон Дніпро», ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів»,ТОВ «Механічний завод».

Меню