Уряд ухвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року

Розпорядженням Кабінету Міністрів Україні від 24 січня 2020 року № 66-р затверджено Концепцію реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року.

Метою Концепції є створення нормативно-правової бази та здійснення заходів для впровадження міжнародних стандартів ведення соціально відповідального бізнесу в діяльність суб’єктів господарської діяльності для забезпечення сталого розвитку України та підвищення суспільного добробуту.

Концепцію передбачається реалізувати двома етапами (перший етап до 2025 року, другий – до 2030 року).

У ході реалізації Концепції передбачається досягти таких короткострокових результатів для національної економіки:

  • створення нових робочих місць, зокрема для внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю;
  • створення безпечних та здорових умов праці, зниження рівнів виробничого травматизму та професійної захворюваності;
  • зменшення проявів корупції; поширення кращого досвіду соціально відповідального бізнесу щодо етичної та доброчесної поведінки;
  • покращення якості товарів і послуг; зменшення шкоди для здоров’я або навколишнього природного середовища, що виникає в результаті споживання та/або утилізації товарів низької якості;
  • посилення співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо розслідувань стосовно порушення конкуренції; зменшення випадків порушення антимонопольного законодавства тощо.

Крім того, передбачається досягти таких довгострокових результатів:

  • забезпечення розвитку соціально відповідального бізнесу як пріоритету державної політики;
  • підвищення рівня конкурентоспроможності держави і макроекономічних показників; збільшення обсягу ринків товарів та послуг; зростання рівня оплати праці та зайнятості населення; підвищення ділової репутації бізнесу; покращення якості дорожньої інфраструктури; забезпечення інноваційного та технологічного розвитку; підвищення якості людського капіталу;
  • покращення репутації вітчизняного бізнесу як соціально відповідального;
  • підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди шляхом дотримання міжнародних стандартів з ведення соціально відповідального бізнесу вітчизняними суб’єктами господарської діяльності;
  • збільшення обсягу залучених іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.

В результаті, запровадження нових стандартів ведення бізнесу позитивно вплине на якість життя громадян в цілому, зокрема забезпечить підвищення рівня захисту прав споживачів, якості та безпеки товарів (послуг); вплине на покращення стану навколишнього природного середовища; розповсюдження інновацій як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

З повним текстом Концепції можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80.

Меню