Верховна Рада ухвалила ініційований Президентом Закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями

17 грудня Верховна Рада ухвалила ініційований Президентом Закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (так званий закон про інвестнянь) – проект № 3760.

Згідно із законом, державною підтримкою можуть скористатися інвестори, які ініціюють проекти з інвестиціями від 20 млн євро зі строком реалізації проекту до п’яти років та створюють нові робочі місця.

Загальний обсяг державної підтримки для нових інвестпроектів може становити до 30% від їхнього обсягу.

Підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров’я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Крім того, ухваленим законом передбачена спеціальна урядова уповноважена установа, що займатиметься супроводом цих інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку проекту й протягом усього часу їхньої тривалості.

Відповідно до проекту закону до другого читання державна підтримка може надаватися у таких формах:

1) звільнення від сплати окремих податків та зборів;

2) звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного проекту;

3) забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту;

4) забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо).

Вимоги до інвестиційного проекту:

1) сфери переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;

2) проект має передбачати будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування у сферах, зазначених у пункті 1 цієї частини, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями об’єктів суміжної інфраструктури;

3) створення впродовж строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями не менше 80 нових робочих місць;

4) розмір значних інвестицій перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро;

5) строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями не перевищує 5 років.

Вимоги до заявника  визначає Кабмін. Не зможуть бути заявникам, зокрема: неприбуткові підприємства, юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито, зареєстровані в офшорних зонах, або у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать юридичним особам, зареєстрованим в офшорних зонах, юридичні особи зареєстровані у РФ тощо.

 

Меню