РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про робочу групу щодо створення кластера креативних індустрій Херсонщини

Детальніше

21 Лютого, 2019

З метою вжиття заходів зі створення ефективного інструменту комунікації та партнерства між місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами підприємницької діяльності області та представниками громадянського суспільства, спільної консолідації зусиль усіх гілок влади Херсонщини, продовження роботи з формування позитивного іміджу Херсонщини, керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 2 статті 26, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

  1. Утворити робочу групу щодо створення кластера креативних індустрій Херсонщини (далі – робоча група) у складі згідно з додатком.
  2. Робочій групі:

1) проводити засідання не рідше одного разу на квартал;

2) щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати голові обласної державної адміністрації інформацію про результати розгляду питань, які виникають у ході створення кластера креативних індустрій Херсонщини, з відповідними пропозиціями.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Рищука Є.М.
Меню