Соціально-економічні показники

Херсонської області

Найбільш оплачуваними в області за підсумками 2019 року були працівники наступних сфер діяльності:
 • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –21413,0 грн
 • державного управління і оборони, обов’язкового соціального страхування- 15973,0 грн
 • фінансова та страхова діяльність-14225,0 грн
 • промисловість –11666,0 грн
 • будівництво – 9363,0 грн
 • освіта – 9283,0 грн
 • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність- 9270,0 грн
Середньооблікова кількість штатних працівників в області у 2019 році – 147995 осіб.
Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та віком 15 – 70 років склав 9,6% відповідно.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2019 року становила 9828 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).
Обіг роздрібної торгівлі в області за січень-грудень 2019 року становив – 23844,8 млн грн. (або 109,5% відносно відповідного показника 2018 року).
Індекс споживчих цін у січні 2020 року порівняно із груднем 2019 року по області становив 100,0%, по Україні – 100,2%.
Індекс промислового виробництва за 2019 рік – 103,4% (відносно відповідного показника за 2018 рік).
Загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарами становив становив 268,1 млн дол. США, імпорту – 406,2 млн дол. (відносно відповідного показника за 2018 рік експорт зменшився на 1,8 млн дол.США, або на 0,7%; в той же час показник імпорту у вказаному періоді зріс на 77,7 млн дол.США, або на 23,6%).
Від’ємне сальдо становило 138,0 млн дол.США (у 2018 році – 58,5 млн дол. США).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2019 році  – 0,8.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області послугами за 2019 рік – 34,9 млн дол.США, імпорту – 11,5 млн дол.США (відносно відповідного показника за 2018 рік експорт збільшився на 4,3 млн дол.США, або на 14,0%; в той же час показник імпорту збільшився на 0,4 млн дол.США, або на 3,6%).
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі області послугами за 2019 рік – +23,4 млн дол.США.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту зовнішньої торгівлі області послугами за 2019 рік – 2,8.

Товарна структура експорту області за 2018 рік

 • Продукти рослинного походження
 • Готові харчові продукти
 • Недорогоцінні метали та вироби з них
 • Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
 • Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
 • Живі тварини; продукти тваринного походження
 • Деревина і вироби з деревини
 • Інші товари

Товарна структура експорту області за 2019 рік

 • Продукти рослинного походження
 • Готові харчові продукти
 • Недорогоцінні метали та вироби з них
 • Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
 • Деревина і вироби з деревини
 • Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
 • Живі тварини; продукти тваринного походження
 • Інші товари

Товарна структура імпорту області за 2018 рік

 • Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
 • Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
 • Продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості
 • Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
 • Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
 • Мінеральні продукти
 • Недорогоцінні метали та вироби з них
 • Інші товари

Товарна структура імпорту області за 2019 рік

 • Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
 • Полімерні матеріали та вироби з них
 • Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
 • Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
 • Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
 • Мінеральні продукти
 • Недорогоцінні метали та вироби з них
 • Інші товари

Інвестиційна діяльність

Загальний обсяг внесених прямих іноземних інвестицій в економіку області – 245,4 млн дол.США (станом на 31 грудня 2019 року), у розрахунку на одну особу населення області – 237,9 дол.США.
Загальний обсяг внесених прямих іноземних інвестицій в економіку області – 245,4 млн дол.США (станом на 31 грудня 2019 року), у розрахунку на одну особу населення області – 237,9 дол.США.
Географічна структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці області з країн-інвесторів станом на 31 грудня 2019 року (за найбільшими обсягами)

Надходження прямих іноземних інвестицій
за видами економічної діяльності, %

Загальний обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у січні-грудні 2019 року – 12 152,9 млн грн (66,1% відносно відповідного показника за 2018 рік), у розрахунку на одну особу населення області (крім капітальних інвестицій з державного бюджету) – 11 420,8 грн.

Надходження капітальних інвестицій
за видами економічної діяльності, %

 

Меню