Соціально-економічні показники

Херсонської області

– інструменти участі в капіталі іноземних інвесторів  – 159,8 млн дол.США;
– боргові інструменти (заборгованість підприємств області за кредитами і позиками, отриманими від інвесторів-нерезидентів, та інші зобов’язання перед прямими іноземними інвесторами) – 278,9 млн дол.США.
Найбільш оплачуваними в області за підсумками листопада 2020 року були працівники наступних сфер діяльності:
– постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –
15 081,0 грн;
– державне управління і оборона, обов’язкове соціальне страхування – 13 793,0 грн;
– фінансова та страхова діяльність – 13 345,0 грн;
– промисловість – 10 647,0 грн;
– охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 10 155,0 грн;
– професійна, наукова та технічна діяльність – 9 826,0 грн;
– інформація та телекомунікації – 9 811,0 грн;
– транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –
9 210,0 грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників в області за січень-вересень 2020 року – 147 022 особи.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області за січень-вересень 2020 року склала 8 997,0 грн, що в 1,8 рази вище рівня мінімальної заробітної плати в Україні, встановленої законом на 01 вересня 2020 року (5 000,0 грн).
Рівень безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15 років і старше, у віці 15 – 70 років та працездатного віку за січень-вересень 2020 року склав 55,0 тисяч осіб в середньому за період.
Обіг роздрібної торгівлі в області за  січень-листопад 2020 року становив  22 509,7 млн грн (або 104,0% відносно відповідного періоду 2019 року).
Індекс споживчих цін у грудні 2020 року до попереднього місяця по Херсонській області склав 100,6%, по Україні – 100,9%; з початку 2020 року по Херсонській області – 105,6%, по Україні – 105,0%.
 Індекс промислового виробництва за січень-листопад 2020 року – 102,4% (до січня-листопада 2019 року), по Україні – 93,8%.
Від’ємне сальдо становило 61,4 млн дол.США (у січні-листопаді
2019 року – 126,0 млн дол.США).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,8 (у січні-листопаді
2019 року –0,65).
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2020 року становив 23,7 млн дол.США, імпорту – 12,4 млн дол.США (відносно до відповідного показника за 2019 рік експорт зменшився на 14,4%, імпорт – у
2,9 рази).
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі області послугами за 9 місяців
2020 року становило 11,3 млн дол.США.

Інвестиційна діяльність

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у Херсонській області –
438,7 млн дол.США (станом на 30 вересня 2020 року)

Динаміка показників щодо надходження прямих іноземних інвестицій (інструментів участі в капіталі іноземних інвесторів) у Херсонську область у 2015 – 2020 роках   

 

Надходження прямих іноземних інвестицій (інструментів участі в капіталі іноземних інвесторів) за видами економічної діяльності, %

Загальний обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у січні-вересні 2020 року – 2 455,8 млн грн (42,5% відносно відповідного показника за 2019 рік), у розрахунку на одну особу населення області (крім капітальних інвестицій з державного бюджету)  – 2 250 грн.

Географічна структура прямих іноземних інвестицій (інструментів участі в капіталі іноземних інвесторів) в економіці області з країн-інвесторів
станом на 30 вересня 2020 року (за найбільшими обсягами)

 

Динаміка показників щодо освоєння (використання) капітальних інвестицій підприємствами, установами та організаціями області 
у
2015 – 2020 роках

 

Надходження  капітальних інвестицій за видами економічної діяльності, %

(січень-вересень 2020 року)

 
Меню