Зразок інформаційної картки

Зразок інформаційної картки

Uncategorized

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
від 20.02.1997 р. N 125

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) ПРО

СПІЛЬНУ ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЮ

ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА

Контракт № _________ від ______________

1. Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності України – учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, форма власності, юридична адреса, код ЗУКПО)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника, тел/факс)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Інші учасники договору (контракту)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва, код ЗУКПО, форма власності, юридична адреса,

_________________________________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника, тел/факс)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вид спільної інвестиційної діяльності, передбачений у договорі (контракті)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Термін дії договору (контракту): _________________________________________________________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України – учасника договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників _________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата заповнення «___» ________________ 201_ р. __________________                                                                            _______________

(підпис)

Меню