Технологічна карта

Технологічна карта

Uncategorized
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

(назва адміністративної послуги)

Департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

 

№ п/п Етапи надання послуги Відповідальна посадова особа та структурний підрозділ обласної державної адміністрації Дія*

 

Термін виконання етапів послуги

(календар-них днів)

1. Прийом та перевірка повноти пакету документів, поданих суб’єктом звернення до Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації  з метою проведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора або відповідних змін та доповнень до таких договорів (контрактів). Реєстрація заяви суб’єкта звернення у журналі обліку державної реєстрації договорів  (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (далі – Договір (контракт)

 

Головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності управління інвестиційної діяльності та грантових проектів  Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації В 1
2. Опрацювання поданого суб’єктом звернення пакета  документів та прийняття рішення про законодавчу можливість щодо проведення державної  реєстрації Договору (контракту) або надання обґрунтованої відмови у проведенні  відповідної реєстрації.

Оформлення картки державної реєстрації Договору (контракту) (у 4-х примірниках)  та здійснення спеціальної відмітки на оригіналі відповідного Договору (контракту)

Головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності управління інвестиційної діяльності та грантових проектів  Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації В 14
3. Присвоєння картці державної реєстрації Договору (контракту) реєстраційного номера, підписання вказаного документу керівником Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації  та скріплення печаткою відповідного органу державної реєстрації.

У разі надання суб’єкту звернення аргументованої  відмови у проведенні державної реєстрації Договору (контракту) – підготовлення  офіційного листа-відмови з обґрунтуванням причин щодо неможливості проведення відповідної реєстрації

 

Головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності управління інвестиційної діяльності та грантових проектів  Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації В 2
Заступник директора Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації – начальник управління інвестиційної діяльності та грантових проектів

 

П
Директор Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації З
4 Здійснення відповідного запису у журналі обліку державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

Видача заявникові документу «Картка державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» (з поверненням оригіналу Договору (контракту)

 

Головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності управління інвестиційної діяльності та грантових проектів  Департаменту інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації В 1
Загальний термін надання адміністративної послуги

 

до 20 днів
Загальна кількість календарних днів, передбачена законодавством

 

20

 

*Примітка.

Умовні позначки:

В – виконує, П – погоджує, З – затверджує

Меню